KIERRÄTYSPELI 3

Kierrätyskeskus, vaarallinen jäte, elektroniikka, apteekki

Pelin sisältö:

32kpl pelipalat

1kpl kierrätysalusta

1kpl tarkistuskortti

peliohjeet

PELIOHJEET

Pelissä on neljä kategoriaa kierrätettäviä jätteitä, jotka ovat pisteytetty 1-4 pisteeseen. 1-2 pisteen pelipaloja on enemmän, koska niissä olevien kategorioiden jätteitä syntyy kotitalouksissa määrällisesti enemmän. Näin yleisimmät jätteet tulevat pelaajille tutuiksi. 3-4 pisteen pelipaloja on vähemmän, koska näiden kategorioiden jätteitä syntyy vähemmän.

PELIN KULKU

Peli aloitetaan pelaamalla muistipeliä perinteisillä säännöillä. Pelipalat sekoitetaan ja laitetaan kuvapuoli alaspäin. Pelaajat yrittävät kerätä pareja itselleen vuorotellen niin, että vuoro vaihtuu myös oikean parin löytyessä.

Kun kaikki parit ovat löytyneet, pelaajat kierrättävät keräämänsä parit vuorotellen kierrätysalustalle oikeisiin kategorioihin. Jokaisesta parista saa kategorian mukaisen pistemäärän. Muistipelivaiheessa pelaajalla on mahdollisuus yrittää kerätä paremmin pisteytettyjä pareja itselleen, jolloin voittomahdollisuudet paranevat.

Pelin mukana tulevasta tarkistuskortista tarkistetaan oikein kierrätetyt parit ja lasketaan pisteet kierrätysalustassa olevien pisteiden mukaan. Pelin voittaja on eniten oikein jätteitä kierrättänyt ja pisteitä saanut pelaaja.

Pienet lapset voivat pelata peliä pelkillä muistipelipaloilla ilman pisteiden laskua.

GAME RULES

There are four categories of recyclable waste in the game, each with 1-4 points. There are more 1- and 2- points pieces because households producte larger amounts of these types of waste. This way players will become familiar with the most common types of waste. There are less 3- and 4-point pieces because houdeholds produce smaller amounts of these types of waste.

HOW THE PLAY

The game starts as a memory card game. The pieces are shuffled and spread on the table face down. The first player turns over two cards trying to find a matching pair. The play then passes to the next player whether the cards matched or not.

When all paitr are found, players take turns to sort out their pairs in the right recycling categories on the game board. Each pair gives the player points according to its category. At the memory phase, players can try tocollect pairs with the most points to improve theit chances of winning.

The answer key is used to check that the pairs are recycled correctly and points are calculated using the points marked on the game board. The winner of the game is the palyer who has the most correctly recycled pairs and points.

Younger kids can play the game without calculating points.